(1)
Khrystynets, N.; Cherniashchuk, N.; Miskevych–ě.; Povstiana, Y.; Dovgonyuk, M. Technology of Hardware Virtualization of Microprocessors Intel. . cit 2020, 158-163.