Arduino UNO R3 radio electronic control system.

Keywords: unmanned aerial vehicle, radio interference, Arduino UNO R3, Wi-Fi, magnetron, universal sound module

Abstract

The study proposed an Arduino UNO R3 based electronic warfare system to counteract unmanned aerial vehicles. A structure scheme was submitted and the parameters of the system and its components were analyzed. A comparative characteristic of the proposed prototype and its analogs was carried out

References

Povitryanyy kodeks Ukrayiny 19.05.2011 No 3393-VI (Redaktsiya 04/12/2014) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17 (Dostup 1.06.2019).

Arduino Uno, https://doc.arduino.ua/ru/hardware/Uno (Dostup 1.06.2019).

Dougherty M.: Drones, the First Illustrated Drones Guide. Eksmo, 2016.

Hanyn S.M., Karpenko A.V., Kolnohorov V.V., Petrov H.F. Bespylotnye letatelʹnye apparaty. Sankt-Peterburh, Nevskyy bastyon, 1999, 160 s.

Ishchenko D. A. Metodolohichni zasady dosyahnennya perevahy v zastosuvanni bezpilotnykh aviatsiynykh kompleksiv / D. A. Ishchenko, S. I. Boloban // Problemy stvorennya, vyprobovuvannya, zastosuvannya ta ekspluatatsiyi skladnykh informatsiynykh system : zb. nauk. pratsʹ. – Zhytomyr : ZHVI, 2016. – Spetsvyp. 3. – C. 42–57.

Pavlushenko M. Bespylotnye letatelʹnye apparaty: ystoryya, prymenenye, uhroza rasprostranenyya y perspektyvy razvytyya./ M. Pavlushenko, H. Evstafʹev, Y. Makarenko – M.: Prava cheloveka, 2005. – 612 s

Abstract views: 7
PDF Downloads: 18
Published
2020-03-12
How to Cite
Povstyana, J., YashchukА., Lishchyna, N., Polischuk, N., & Poteychuk, M. (2020). Arduino UNO R3 radio electronic control system . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (38), 10-16. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-38-02