Use of information and communication technologies in the preparation of students of the Faculty of Physical Culture, Sports and Health.

Keywords: information and communication technologies, information technologies in the field of knowledge, physical culture and sports, Office 365.

Abstract

The article analyzes the peculiarities of the use of information and communication technologies in the disciplines of the professional and general cycles of training of specialists in physical culture and sports of Lesya Ukrainka Volyn National University.

References

Azhyppo O. Yu., Dorofieieva T. I. Vykorystovuvannia kompiuternykh tekhnolohii v systemi pedahohichnoho kontroliu u sporti. Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia. 2007. № 11. S. 3–6.

Bubnov V. Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia, sportu ta rekreatsii. Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zb. nauk. pr. v haluzi fiz. kultury ta sportu. L., 2004. Vyp. 8. t. 4. S. 43–46.

Honcharova N., Denysova L., Usychenko V. Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u sferi ozdorovchoho fitnesu. Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia: zbirnyk naukovykh prats. 2012. №2(18). S. 163–166.

Ivchatova T. V. Informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni studentskoi molodi. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. Naukovyi zhurnal. Kharkiv, 2010. №9. S. 30–33.

Ilkiv O., Pryshliak O., Matviiv V. Mizhpredmetni zviazky yak odyn iz faktoriv formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi kultury ta sportu. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zb. nauk. pr. z haluzi fiz. vykhovannia, sportu i zdorovia liudyny / za zah. red. Yevhena Prystupy. Lviv, 2013. Vyp. 17, t. 4. S. 71–77.

Kachan O. A. Uprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii u fizkulturno-ozdorovchu ta sportyvnu diialnist zakladiv osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk. Sloviansk: Vytoky, 2017. 138 s.

Klopov R. V. Suchasnyi stan hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia ta sportu do zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2013. Vyp. 33. S. 567–573.

Liadska O. Yu. Zastosuvannia kompiuternoi prohramy «Fitball training» dlia udoskonalennia orhanizatsii fizkulturno-ozdorovchykh zaniat z zhinkamy pershoho zriloho viku iz zastosuvanniam futbolu. Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2010. 12. S. 76–80.

Mamchych T. I., Myroniuk L. P., Roiko L. L. Dosvid vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii pry vykladanni matematychnykh dystsyplin v umovakh dystantsiinoho navchannia. Naukovyi zhurnal «Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo». LNTU, 2020. №39, S. 70–77.

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2021-06-16
How to Cite
Myroniuk , L., & Royko, L. (2021). Use of information and communication technologies in the preparation of students of the Faculty of Physical Culture, Sports and Health . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (43), 85-91. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-14