Analysis of methods for identifying risks and managing them in software development

Keywords: IT project, risk management, risk forecasting, project management.

Abstract

The study examines the features of risk management of projects in the IT field. The main methods of risk identification and approaches to overcoming them are highlighted. Describes the process of identifying risk areas that may affect the success of the project, explains the process of risk management for IT projects, which can help the project team to minimize potential risks and maximize potential opportunities.

References

Andon F. Y., Koval G. Y., Korotun T. M., Lavryshheva E. M., Suslov V. Yu. Osnovy ynzheneriyi kachestva programmnyx system. 2-e yzd., pererab. y dop. K. : Akademperyodyka, 2007. 672 s.

Galenko N. I., Fisun M. T. Modeli ryzykiv u proektax zi stvorennya programnogo zabezpechennya. Naukovi praci: Naukovo-metodychnyj zhurnal. T. 106. Vyp. 93. Kompyuterni texnologiyi. Mykolayiv. Vyd-vo ChDU im. P. Mogyly, 2009. s. 89-96.

Dubrovin V. I., Lovkin V. M. Pryjnyattya rishenu procesi upravlinnya ryzykamy proektiv: navchalnyj posibnyk. Zaporizhzhya : ZNTU, 2012. 196 s.

Sandra M. N., Sandra M.N., Carlos S. da S. Eduardo Risk management applied to software development projects in incubated technology-based companies: literature review, classification, and analysis. Gest. Prod., São Carlos. 2016, №23(4). P. 798-814.

Sivakovska O. M., Lishchyna N. M. Osnovni pidkhody do upravlinnia yakistiu prohramnoho zabezpechennia. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Die wichtigsten Vektoren fȕr die Entwicklung der Wissenshaft im Jahr 2020”, 24 sichnia 2020 r. Liuksemburh: ΛΌHOΣ, 2020. S.67-68.

Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2020-12-15
How to Cite
Lishchyna, N., Lishchyna, V., Matviiv, Y., & YashchukА. (2020). Analysis of methods for identifying risks and managing them in software development. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (41), 65-70. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-11