Applying of the tabular MS EXCEL processor in the system analysis teaching.

Keywords: system analysis, information technologies, cluster analysis, one-factor econometric model, MS EXCEL.

Abstract

The article reveals the applying of modern information technologies at lectures in “The System Analysis”. The content and significance of the discipline for solving analysis problems, designing and management in all systems are explained. The methods of teaching the discipline with the applying of the tabular MS EXCEL processor are discussed. The article grounds that the implementing of the offered program enables focusing on specific main issues of the discipline and helps to avoid analytical and long-term calculations. The methods of computation process with the help of MS Excel facilities when studying certain issues of the system analysis are proposed. The scientific literature on the problem of applying of the tabular MS EXCEL processor for designing and studying of the mathematical models of economic processes is analyzed.  The expediency of use of Microsoft Excel computing environment for solving analysis problems is proven.

References

Bondar M.V., Rudomin H.A. Ekonometriya. Metodychni vkazivky do Vykonannya praktychnykh robit ta Samostiynoyi roboty studentiv z Vykorystannya PPK (2013), 107 s.

Vynohradov M.A., Kolisnyk O.V., Savchenko A.S. Laboratornyy praktykum z dystsypliny «Systemnyy analiz» (2012), 40 s.

Hulivata I.O., Husak L.P., Radzikhovsʹka L.M. Vyshcha ta prykladna matematyka: teoriya ymovirnostey: navch. posibnyk (2018), 208 s.

Medvedyev M.H. Ekonometriya. Modelyuvannya zasobamy MS EXCEL: navch. posibnyk (2011), 211 s.

Pistunov I.M., Antonyuk O.P., Turchaninova I.YA. Klasternyy analiz v ekonomitsi: navch. posibnyk (2008), 84 s.

Pravorsʹka N.I. Osoblyvosti vykorystannya Microsoft Excel pry rozvʺyazuvanni zadach ekonomichnykh spetsialʹnostey (2014). Nauka y ekonomika. Vyp. 4. S. 224-231.

Sdvizhkov O.A. Diskretnaya matematika i matematicheskiye metody ekonomiki s primeneniyem VBA Excel (2013), 211 s.

Forman D. Mnogo tsifr: Analiz bol'shikh dannykh pri pomoshchi Excel (2016), 464 s.

Shostachuk D., Shostachuk A. Navchalʹna dystsyplina «Systemnyy analiz» ta skladni systemy suchasnoho svitu.


Abstract views: 0
PDF Downloads: 0
Published
2020-09-23
How to Cite
Radzikhovska, L., & Husak, L. (2020). Applying of the tabular MS EXCEL processor in the system analysis teaching . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (40), 84-89. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-40-13