Methods of treatment of Google Slides cloud processing services and Sites to make homepage presentations and placing them on the site in the course «Ukrainian language as foreign».

Keywords: information and communication technologies, cloud services, Google Slides, Google Sites, institution of higher education, foreign listeners, Ukrainian as a foreign language, presentation, country studies

Abstract

The introduction of information technologies that would completely meet the needs of users is the main field at the present stage of education development in Ukraine. The leading trend in the world of information technology is cloud-based remote storage technologies. As students are required to submit a presentation about their home country during the «Ukrainian as a foreign language» exam, a motivated presentation model and its creation in Google Slides have been suggested. The service Google Slides is based on the following features: free, easy to use, accessible from any device on the Internet, easy to access or place a document on a web page, users’ compatibility in accessing and editing documents online, notwithstanding what device they work on; import files from Microsoft. A site was created using Google Sites to provide important and interesting information about the countries of foreign listeners residence.

References

Vstupnyi kurs z ukrainskoi movy dlia studentiv-inozemtsiv pidhotovchoho viddilennia / za red. T. O. Dehtiarovoi. – Sumy : Universytetska knyha, 2010. – 415 s.

Horot Ye. I. Notes on Ukrainian Grammar : navch.-metod. materialy z hramatyky ukrainskoi movy dlia anhlomovnykh studentiv-inozemtsiv / Yevheniia Horot, Nina Danyliuk, Lesia Malimon, Oksana Rohach. – Lutsk : SNU imeni Lesi Ukrainky, 2014. – 40 s.

Danyliuk N. O. Ukrainska mova yak inozemna : robocha prohrama normatyvnoi navchalnoi dystsypliny dlia slukhachiv-inozemtsiv pidhotovchoho viddilennia / N. O. Danyliuk, T. Ye. Masytska. – Lutsk : Vezha-Druk, 2017. – 24 s.

Kyselov H. D. Zastosuvannia khmarnykh tekhnolohii v dystantsiinomu navchanni / H. D. Kyselov, K. V. Kharchenko // Sistemnyy analiz i informatsionnyye tekhnologii : XV mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «SAIT-2013». 27–31 maya 2013. Kiyev. – Kiyev : UNK «IPSA» NTUU «KPI». 2013. – S. 351.

Lavrishcheva K. M. Industrialnyi pidkhid do rozrobky i vykonannia prykladnykh system v heterohennykh rozpodilenykh
seredovyshchakh / K. M. Lavrishcheva, A. Yu. Steniashyn // International Conference «Parallel and Distributed Computing Systems», 13–14 bereznia 2013, Kharkiv. – Kharkiv, 2013. – S. 196–204.

Masytska T. Ye. Ukrainska mova yak inozemna : Komunikatsiia / Tetiana Masytska. – Lutsk : Vezha-Druk, 2019. – 232 s.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky // Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii. – 2011. – № 6. – S. 25–43.

Seydametova Z. S. Oblachnyye servisy v obrazovanii / Z. S. Seydametova. S. N. Seytveliyeva // Informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii. – 2011. – № 9. – S. 105–111

Turavinina O. M. Khmarni tekhnolohii navchannia studentiv / O. M. Turavinina // Novitni kompiuterni tekhnolohii. – 2012. – № 10. – C. 119–121.

Khmarni obchyslennia [Elektronnyi resurs ]. Rezhym dostupu: uk.wikipedia.org/wiki/Khmarni_obchyslennia.

Chernyak L. S. Integratsiya – osnova oblaka / L. S. Chernyak // Otkrytyye sistemy. SUBD. – 2011. – № 7. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://www.osp.ru/os/2011/07/13010473/.

Shirokova E. A. Oblachnyye tekhnologii / E. A. Shirokova // Sovremennyye tendentsii tekhnicheskikh nauk: materialy mezhdunarodnoy zaochnoy nauchnoy konferentsii. – Ufa : Leto. – 2011. – S. 30–33.

Shyshkina M. P. Khmaro oriientovane osvitnie seredovyshche navchalnoho zakladu: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku doslidzhen / M. P. Shyshkina, M. V. Popel // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2013. – № 5 (37). [Elektronnyi resurs ]. Rezhym dostupu : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 5
Published
2020-03-13
How to Cite
Pakholok , Z., & Myroniuk, L. (2020). Methods of treatment of Google Slides cloud processing services and Sites to make homepage presentations and placing them on the site in the course «Ukrainian language as foreign» . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (38), 51-58. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-38-09